wypadek

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy

Odnieśliśmy obrażenia w wyniku wypadku drogowego. Od kogo możemy domagać się naprawienia szkody? Jaka jest różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem? Od czego zależy ich wysokość? Kiedy mamy prawo do renty? To tylko niektóre pytania, z którymi klienci zgłaszają się do adwokata w sprawie odszkodowań. W niniejszym artykule postaram się na nie odpowiedzieć.

Wypadek a kolizja

Każdego dnia dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Jeżeli w ich wyniku doszło jedynie do uszkodzenia pojazdów to mówimy o kolizji, a sprawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenie. Jeżeli natomiast w wyniku wypadku osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała lub doznała rozstroju zdrowia na czas powyżej tygodnia, to wówczas takie zdarzenia jest kwalifikowane jako wypadek drogowy, a sprawca podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo. Zarówno w przypadku kolizji, jak i wypadku przysługuje nam oczywiście odszkodowanie za szkodę w mieniu, czyli najczęściej za uszkodzony lub zniszczony pojazd. W tym artykule nie będziemy się jednak nim zajmować, tylko omówimy świadczenia, które przysługują nam z tytułu doznanej szkody na osobie.

Czym jest odszkodowanie?

Zgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli doznaliśmy uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. W szczególności więc koszty te obejmują poniesione przez nas wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją, w tym także prywatne konsultacje lekarskie, koszty dojazdu do lekarza, a także koszty zakupu lekarstw i innych wyrobów medycznych. Co więcej, na nasze żądanie zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty naszego leczenia. Warto też wiedzieć, że roszczenia możemy kierować bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.

Kiedy przysługuje nam renta?

Jeżeli poszkodowany w wypadku stał się inwalidą, możemy domagać się także odpowiedniej sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu. Natomiast jeżeli utraciliśmy całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej to możemy domagać się renty. Podobnie będzie w przypadku, gdy w wyniku wypadku zwiększyły się nasze potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Często nasze leczenie może być długotrwałe i z tego powodu bezpośrednio po wypadku nie da się jeszcze ustalić wysokości renty, wówczas sąd może nam przyznać rentę tymczasową.

Zadośćuczynienie pieniężne

W odróżnieniu do odszkodowania zadośćuczynienie dotyczy szkody niemajątkowej. Celem zadośćuczynienia jest naprawienie krzywdy w postaci doznanych przez nas cierpień fizycznych oraz psychicznych, które są następstwem wypadku. Wysokość zadośćuczynienia nie jest precyzyjnie określona przepisami, tylko zależy od decyzji sądu, zawsze jednak powinna być proporcjonalna do rozmiaru doznanej przez nas krzywdy. Z reguły im poważniejsze są obrażenia, których doznaliśmy w wypadku, tym wyższe należy nam się zadośćuczynienie.

Droga polubowna czy pozew sądowy?

Jak wyżej wspomniałem, nasze roszczenia będziemy kierować bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku miał zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Sprawę możemy oczywiście próbować załatwić polubownie, na przykład w drodze ugody pozasądowej, w której określona zostanie wysokość przysługującego nam odszkodowania i zadośćuczynienia. Z reguły jednak kwoty proponowane przez zakłady ubezpieczeń są zbyt niskie, dlatego najczęściej konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę sądową. W tym celu warto skorzystać z usług prawnika, który poprowadzi nam całą sprawę i pomoże uzyskać satysfakcjonujący wyrok sądowy.

Niniejszy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje, wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej zapraszam do kontaktu.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *