za kratami

Jak uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Kiedy skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary? Kto może złożyć taki wniosek? Co to jest i ile wynosi okres próby? Czy warunkowe zwolnienie może być odwołane? W tym artykule odpowiadam na te i kilka innych pytań.

Kto ma szanse na warunkowe zwolnienie?

Zgodnie przepisami Kodeksu karnego, z dobrodziejstwa warunkowego przedterminowego zwolnienia mogą skorzystać osoby skazane na karę pozbawienia wolności, których postawa, warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie w trakcie odbywania kary wskazują, że po opuszczeniu zakładu karnego będą przestrzegać porządku prawnego. Oczywiście o udzieleniu warunkowego zwolnienia za każdym razem decydować będzie sąd, który oceni, czy w danym przypadku skazany spełnia powyższe kryteria.

Kiedy można się ubiegać o warunkowe zwolnienie?

Co do zasady, skazany może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu co najmniej połowy kary. Natomiast surowsze wymogi są przewidziane dla sprawców skazanych w trybie art. 64 § 1 i 2 Kodeksu karnego, czyli potocznie mówiąc w warunkach recydywy podstawowej i wielokrotnej. I tak, skazanych w warunkach recydywy podstawowej można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast skazanych w warunkach recydywy wielokrotnej dopiero po odbyciu trzech czwartych kary. Z kolei skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary, chyba że sąd w wyroku skazującym określi surowsze warunki.

Co to jest okres próby i ile wynosi?

W razie warunkowego zwolnienia okresem próby jest czas pozostały do odbycia kary. Okres ten nie może być jednak krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Surowsze wymogi przewidziane są dla skazanych w warunkach recydywy wielokrotnej – w ich przypadku okres próby wynosi minimum 3 lata. W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Kiedy sąd może odwołać warunkowe zwolnienie?

Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli skazany w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które zastał prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie także w przypadku, jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby wobec osoby najbliższej lub małoletniej zamieszkujących ze sprawcą, w okresie próby ponownie używa przemocy lub groźby wobec tych osób. Ponadto sąd może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo albo gdy uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Czy istnieje możliwość ponownego warunkowego zwolnienia?

W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed odbyciem przynajmniej roku kary pozbawienia wolności, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności – przed odbyciem przynajmniej 5 lat kary.

Czy można skrócić karę ograniczenia wolności lub okres stosowania środków karnych?

Istnieje także możliwość skrócenia kary ograniczenia wolności. Sąd może skrócić tę karę osobie, która odbyła przynajmniej połowę orzeczonej kary oraz przestrzegała porządku prawnego, wykonała nałożone na nią obowiązki i orzeczone środki karne. Sąd może także uznać wcześniej za wykonane środki karne na zasadach określonych w art. 84 Kodeksu karnego.

Czy potrzebuję prawnika?

Niniejszy artykuł zawiera tylko podstawowe informacje na temat warunkowego przedterminowego zwolnienia. Każdy przypadek osoby skazanej lub odbywającej karę jest odrębny i wymaga przeanalizowania przez adwokata od spraw karnych. Jeśli zatem potrzebują Państwo pomocy, zapraszam do kontaktu z moją kancelarią w Poznaniu.

Adwokat Marcin Oźminkowski

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *