Rozwód Poznań – Adwokat Oźminkowski

Sprawy rozwodowe, z uwagi na bardzo prywatny i silny emocjonalnie charakter, są zwykle bardzo złożone. Towarzyszą im bardzo często dodatkowe kwestie, takie jak orzeczenie winy za rozpad małżeństwa, przyznanie władzy rodzicielskiej czy podział majątku. Profesjonalne wsparcie prawne w sprawach rozwodowych jest niezwykle ważne – pomaga przejść przez ten mało przyjemny proces znacznie szybciej i korzystniej dla obu stron postępowania.

Adwokat Marcin Oźminkowski z Poznania specjalizuje się w prawie rodzinnym, oferując profesjonalne wsparcie w sprawach rozwodowych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną – od wstępnej konsultacji i rzetelnej oceny sytuacji, przez skuteczne mediacje pomiędzy małżonkami, aż po przygotowywanie niezbędnych pism procesowych i reprezentację klienta w postępowaniu sądowym.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Marcin Oźminkowski
ul. Nowowiejskiego 25/3, 61-732 Poznań

Telefon:
+48 61 853 31 86
+48 61 853 31 89
+48 604 402 620

E-mail:
marcin.ozminkowski@ozminkowski.pl
kancelaria@ozminkowski.pl

Sprawy o rozwód Poznań. Profesjonalne wsparcie adwokata

Z uwagi na osobisty i bardzo emocjonalny charakter, sprawy rozwodowe, poza wiedzą, doświadczeniem i znajomością prawa, wymagają odpowiedniego podejścia, zrozumienia i dyskrecji. W naszej Kancelarii Adwokackiej szczególną wagę przywiązujemy do tych właśnie aspektów.

Nasza kompleksowa pomoc prawna obejmuje:

 • profesjonalne konsultacje przedprocesowe,
 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym, na wszystkich etapach sprawy,
 • udział w mediacjach i negocjacjach,
 • fachowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

Prawo rozwodowe

Zgodnie z art. 56 k.r.o. podstawową przesłankę rozwodu stanowi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może zatem orzec rozwód, jeśli pomiędzy małżonkami ustała więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa. Istnieją także negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu. Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub jeśli z innych względów orzeczenie to mogłoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sąd może orzec, że:

 • winni są oboje małżonkowie,
 • winny jest jeden z małżonków,
 • lub udziela rozwodu bez orzekania o winie małżonków.

Sprawy rozwodowe – żądania pozwu

Wszczęcie postępowania rozwodowego jest możliwe po złożeniu pozwu, w którym powód powinien precyzyjnie określić swoje żądania. Do najczęściej składanych wniosków zalicza się:

 • orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka,
 • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci,
 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej (pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom lub powierzenie jej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, a w skrajnych przypadkach pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców)
 • orzeczenie o kontaktach dzieci z drugim rodzicem,
 • orzeczenie o miejscu zamieszkania małoletnich dzieci,
 • orzeczenie o podziale majątku wspólnego,
 • orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Można go złożyć osobiście lub wysłać pocztą w 2 egzemplarzach. W pozwie należy zawrzeć uzasadnienie, wskazując również datę ustania pożycia małżeńskiego. Ważne jest także powołanie dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy: dokumentów, zeznań świadków czy opinii biegłych.

Ile trwa rozwód?

Długość sprawy rozwodowej zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • poziom skłócenia małżonków,
 • stopień skomplikowania sprawy,
 • konflikt o dzieci,
 • zakres postępowania dowodowego,
 • wnioski zgłaszane przez strony postępowania,
 • terminy rozpraw.

Jeżeli małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, postępowanie może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

Rozwód a separacja

Rozwód prowadzi do ostatecznego rozwiązania małżeństwa. Separacja natomiast oznacza, że małżonkowie w czasie jej trwania nie mogą zawrzeć innego związku małżeńskiego, ale sąd może ją znieść, powodując tym samym ustanie jej skutków. Orzeczenie separacji, podobnie jak w przypadku rozwodu, skutkuje ustaniem wspólnoty majątkowej. Sąd decyduje w niej również o władzy rodzicielskiej i alimentach. Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie spadku w przypadku śmierci jednego z nich.

Rozwód Poznań – ile kosztuje rozwód?

Koszt prowadzenia sprawy rozwodowej obejmuje opłatę sądową od pozwu (ewentualnie dodatkowe koszty sądowe w toku procesu np. koszty opinii biegłych) oraz wynagrodzenie adwokata. Opłata sądowa wynosi 600 złotych i uiszcza ją osoba wnosząca pozew, chyba że korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych. W przypadku gdy strony zgadzają się na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi połowę uiszczonej opłaty (300 zł), a strona pozwana zwraca na rzecz powoda 150 zł. W przypadku rozwodu z winy jednej ze stron, wszystkie koszty procesu ponosi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Jeżeli w postępowaniu o rozwód stronę reprezentuje adwokat, należy uiścić dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17 zł do właściwego urzędu miasta. Wynagrodzenie dla adwokata jest ustalane indywidualnie z klientem.

Adwokat Poznań rozwód 

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje fachowe wsparcie prawne w sprawach rozwodowych. Pomożemy Państwu sprawnie przejść przez całe postępowanie, uzyskując możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. Ustalimy plan działania, znajdziemy optymalne rozwiązanie i zadbamy o to, aby zakończyć sprawę szybko, dyskretnie i jak najmniej uciążliwie.

Jeżeli szukają Państwo doświadczonego adwokata w Poznaniu, specjalizującego się w sprawach o rozwód, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią.

Adwokat rozwody Poznań – obługiwane obszary

Antoninek, Chartowo, Fabianowo, Garaszewo, Główna, Głuszyna, Górczyn, Grunwald Południe, Grunwald Północ, Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Jeżyce, Junikowo, Kiekrz, Kobylepole, Komandoria, Kotowo, Krzesinki, Krzesiny, Krzyżowniki-Smochowice, Kwiatowe, Ławica, Maltańskie, Marlewo, Minikowo, Morasko-Radojewo, Naramowice, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Wschód, Ogrody, Ostrów Tumski, Piątkowo, Podolany, Pokrzywno, Pomet, Rataje, Sołacz, Spławie, Stare Miasto, Stare Winogrady, Starołęka, Stary Grunwald, Strzeszyn, Szczepankowo, Śródka, Św. Łazarz, Świerczewo, Umultowo, Warszawskie, Wilda, Winiary, Wola, Zawady, Zieliniec, Zielony Dębiec, Żegrze.

Adwokat rozwody Poznań Wielkopolskie – obługiwane miasta

Białęgi, Biedrusko, Borzątew, Brzebienisko, Buk, Chludowo, Czarne Piątkowo, Czempiń, Dominowo, Duszniki, Gądki, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Komorniki, Kostrzyn, Koziegłowy, Kórnik, Lednogóra, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Nekla, Niepruszewo, Oborniki, Pecna, Pobiedziska, Porażyn, Przeźmierowo, Puszczykowo, Rokietnica, Sławica, Stęszew, Suchy Las, Sulęcinek, Swadzim, Szamotuły, Szczodrochowo, Środa Wielkopolska, Tarnowo Podgórne, Września, Zalasewo, Zaniemyśl.