Sprawy ZUS Poznań

Niejasne sformułowanie pewnych kwestii formalnych związanych z przepisami ubezpieczeniowymi może doprowadzać do ich zbyt dowolnej interpretacji, a w konsekwencji do wydawania przez ZUS niekorzystnych decyzji, np. w sprawie przyznania zasiłków, emerytur czy rent. Samodzielne wyegzekwowanie praw przysługujących ubezpieczonym może okazać się procesem wyjątkowo trudnym i żmudnym, a często nawet niemożliwym do wykonania z uwagi na nieznajomość przepisów czy towarzyszące temu skomplikowane procedury. Wielu klientów rezygnuje z dochodzenia swoich praw, przede wszystkim w obawie o przedłużające się rozprawy sądowe czy małe szanse wygranej w starciu z tak dużą instytucją jak ZUS. 

Nasza Kancelaria Adwokacka w Poznaniu oferuje profesjonalną pomoc i kompleksową obsługę spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Usługi z tego zakresu świadczymy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Jeżeli poszukują Państwo doświadczonego adwokata prowadzącego sprawy ZUS w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. 

Sprawy ZUS - adwokat Poznań

Oferujemy fachową pomoc prawną klientom nieusatysfakcjonowanym z powodu wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji. Dokładamy największych starań, aby wyegzekwować przysługujące im prawa. Dobro naszych klientów oraz sprawiedliwe rozstrzygnięcie sporu są dla nas kwestią nadrzędną. 

Zakres świadczonych przez nas usług:

  • pomoc w sporządzaniu odwołań od decyzji ZUS-u, dotyczących zasiłków chorobowych, macierzyńskich czy opiekuńczych, rent i emerytur,

  • reprezentacja przed ZUS-em lub sądem,

  • formułowanie wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych czy innych pism o umorzenie zaległości,

  • profesjonalne porady prawne w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.

Adwokat Marcin Oźminkowski zapewnia fachowe wsparcie w sprawach ZUS. Znajomość bieżącego prawa i wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie współpracy z naszą Kancelarią.