Prawo pracy

Kodeks pracy obejmuje szereg przepisów, do których przestrzegania są zobligowani zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę (niezależnie od wymiaru etatu). Zawiłości obowiązujących  regulacji sprawiają, że na polu tym dochodzi do licznych sporów. Konflikty interesów najczęściej wywołują duże emocje. W takim przypadku nieoceniona jest pomoc adwokata, specjalizującego się w prawie pracy, który objaśni Klientowi zapisy norm, odnoszących się do jego sytuacji i podpowie najkorzystniejsze rozwiązania.

Adwokat Marcin Oźminowski z Poznania zapewnia pomoc z zakresu prawa pracy. Obejmuje ona kompleksową analizę sprawy, porady prawne oraz wsparcie w polubownym lub sądowym rozwiązaniu zaistniałego konfliktu. W naszej kancelarii każdy Klient otrzymuje wsparcie na wielu płaszczyznach, odnoszących się do przepisów uregulowanych w kodeksie pracy. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne mogą znaleźć pewność, że ich sprawa trafiła w ręce doświadczonych profesjonalistów, którzy pomogą dobrać najkorzystniejsze możliwe rozwiązanie.

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to zespół przepisów, które regulują stosunki pracy (na linii pracodawca – pracownik) oraz prawa i obowiązki obu tych stron. Kodek pracy odnosi się także do organizacji jednostek jako pracodawców, organizowania się pracowników (związków zawodowych) oraz sporów zbiorowych.

Przepisy definiują:

 • pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
 • pracodawca – jednostka organizacyjna (może posiadać osobowość prawną, ale nie musi) lub osoba fizyczna zatrudniająca co najmniej jednego pracownika.

Kodeks pracy zapewnia każdemu prawo do podjęcia zatrudnienia, swobodę w nawiązywaniu stosunków pracy, wolność pracy oraz prawo do godziwego wynagrodzenia za świadczoną pracę.

Warto podkreślić, że w praktyce prawo pracy dotyka większość obywateli. Z umów o pracę wynika jednak wiele roszczeń i sporów pomiędzy zatrudnianymi, a zatrudniającymi, ponieważ na tej płaszczyźnie, w dużym stopniu, dochodzi do konfliktu interesów.

Prawo pracy – adwokat Poznań – zakres oferty

Nasza kancelaria adwokacka w Poznaniu zapewnia porady prawne w pełnym zakresie, które mają na celu wsparcie pracowników oraz pracodawców w egzekwowaniu swoich praw oraz pozwalające prawidłowo dopełniać obowiązków regulowanych przez Kodeks pracy.

Prawo pracy – pomoc dla pracowników

Adwokat z kancelarii w Poznaniu udziela porad z zakresu prawa pracy, analizuje i opiniuje umowy, a także reprezentuje Klientów przed pracodawcą  oraz w toku postępowań sądowych.

Zakres usług kancelarii obejmuje m.in.:

 • pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • analizę podpisywanych umów o pracę (w tym umów o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej czy zachowaniu poufności powierzanych informacji),
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia,
 • zapłatę za godziny nadliczbowe,
 • mobbing w pracy,
 • odprawy pracownicze,
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowania za wypadki w miejscu pracy,
 • odszkodowania za nieuzasadnione (niezgodne z przepisami) rozwiązanie stosunku pracy,
 • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
 • prawa w pracy kobiet w ciąży,
 • postępowania emerytalne i rentowe prowadzone przed ZUS lub Sądem Pracy.

Prawo pracy – pomoc dla pracodawców

Zakres usług kancelarii obejmuje m.in.:

 • sporządzanie i opiniowanie umów (umowy o pracę, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o zakazie konkurencji, umowy o poufności danych, umowy o przekazaniu praw autorskich, kontrakty menadżerskie itp.),
 • przygotowanie i opiniowanie wewnętrznych regulaminów (regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, kodeksy korporacyjne),
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
 • audyty istniejącej dokumentacji pracowniczej,
 • porady z zakresu praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców,
 • mediacje,
 • sprawy związane ze zwolnieniami grupowymi i pozwami zbiorowymi,
 • reprezentowanie pracodawców przed organami administracji państwowej,
 • reprezentowanie pracodawców w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy.

Prawo pracy - Adwokat Poznań

Adwokat Marcin Oźminkowski zapewnia kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy. Kancelaria gwarantuje fachowe wsparcie dla pracowników oraz pracodawców. Prawnicy udzielają porad prawnych, analizują, opiniują i sporządzają umowy oraz inną dokumentację, biorą udział w mediacjach pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Zawsze dążymy do polubownego rozwiązywania sporów, a gdy nie jest to możliwe, nasz adwokat kieruje sprawę do sądu i reprezentuje Klienta w toku postępowania (przed sądami wszystkich instancji).

Jeżeli poszukują Państwa adwokata, przed którym zawiłości kodeksu pracy nie mają najmniejszych tajemnic, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Poznaniu.