Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko przemyślanych kroków biznesowych, ale także znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Wiele spraw odnosi się do specjalistycznej wiedzy oraz analizy norm i kodeksów. Obsługa prawna firm, którą zapewnia adwokat, pomaga uniknąć nietrafionych i kosztownych decyzji. Powierzenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa doświadczonemu prawnikowi pozwala korzystać z fachowego wsparcia w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Jedną ze specjalności kancelarii Adwokata Marcina Oźminkowskeigo z Poznania jest kompleksowa obsługa prawna firm. Wieloletnie doświadczenie i szeroki wachlarz specjalizacji prawników z kancelarii gwarantują sprawne doradztwo w zakresie bieżących spraw przedsiębiorstwa oraz szereg specjalistycznych usług, pozwalających prawidłowo zabezpieczyć prowadzony biznes.

Czym jest obsługa prawna firm?

Obsługa prawna firm to zestaw usług obejmujących czynności prawne, które adwokat lub radca prawny stale świadczy na rzecz podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorstwo, które decyduje się na podpisanie umowy z kancelarią, otrzymuje pomoc specjalistów w sytuacjach, gdy następuje taka potrzeba. Zakres świadczonych usług jest dopasowany do rodzaju i formy prawnej prowadzonej działalności oraz indywidualnych potrzeb konkretnej jednostki. Stała obsługa prawna firm pozwala bezpiecznie prowadzić działalność i dostosowywać się do zmieniających się przepisów.

Współpracę z prawnikiem można rozpocząć na dowolnym etapie – od momentu rejestracji działalności gospodarczej poprzez prowadzenie firmy aż do procesu likwidacyjnego.

Jakie korzyści płyną z obsługi prawnej firm?

Obsługa prawna firm, którą zapewnia adwokat w ramach stałej umowy, pozwala sprawnie rozwiązywać bieżące problemy związane z prowadzoną działalnością, uzyskiwać potrzebne porady oraz wyczerpujące odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Najważniejsze korzyści płynące ze stałej obsługi prawnej firmy to:

 • oszczędności – doświadczony adwokat zadba, aby każda decyzja była poparta odpowiednimi argumentami i zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. To gwarantuje brak negatywnych konsekwencji finansowych (np. kar i grzywien nakładanych przez Urząd Skarbowy czy ZUS) związanych ze zbyt pochopnie podjętymi decyzjami biznesowymi,
 • możliwość zaplanowania budżetu – rozliczenia za obsługę prawną najczęściej mają postać opłat ryczałtowych (stała miesięczna opłata), rzadziej stosowane są rozliczenia godzinowe. To pozwala lepiej rozplanować, w firmowym budżecie, wydatki na pomoc prawnika,
 • bezpieczeństwo prawne – przedsiębiorstwo otrzymuje pewność, że nad biznesem czuwa prawnik znający przepisy i śledzący zmiany w obowiązującym ustawodawstwie,
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją – umowy przygotowane przez adwokata zapewniają bezpieczeństwo prawne i chronią przed ewentualną nieuczciwością konkurencji lub potencjalnego kontrahenta,
 • równość stron – adwokat może reprezentować przedsiębiorstwo w toku negocjacji handlowych.

Obsługa prawna firm – jakie czynności podejmujemy w ramach świadczonych usług?

Obsługa prawna firm może obejmować:

 • zakładanie, reorganizację (przekształcanie) lub likwidację podmiotów gospodarczych (DG, spółki cywilne, komandytowe, komandytowo-akcyjnej, jawne, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • pełną obsługę korporacyjną spółek – przygotowywanie akt spółek oraz udział w posiedzeniach organów kierujących spółką, sporządzanie protokołów z posiedzeń, przygotowanie zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie, analizę i opiniowanie umów,
 • negocjacje umów handlowych,
 • sporządzanie aktów wewnętrznych dla firm (umowy, regulaminy itp.),
 • prowadzenie spraw o zapłatę i windykację należności,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach egzekucyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i przywilejów pracowniczych,
 • sporządzenie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych (m.in. wdrażanie polityki RODO),
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami (zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi),
 • sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego i obsługi inwestycji,
 • sprawy związane z ochroną środowiska i OZE,
 • sprawy karne związane z prowadzaną działalnością gospodarczą,
 • kompleksowe doradztwo z zakresu bieżących problemów prawnych firmy,
 • pomoc w nagłych sprawach (wymagających specjalistycznej wiedzy prawnej).

Świadczone usługi dopasowujemy do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, jej formy prawnej oraz indywidualnych potrzeb. Dokładny zakres obsługi prawnej firmy nasz adwokat zawsze ustala z Klientem.

Jakie podmioty obsługujemy?

Obsługujemy małe, średnie i duże firmy działające w wielu różnych branżach.

Nasza obsługa prawna firm obejmuje stałe wsparcie adwokata dla:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
 • spółek cywilnych,
 • spółek akcyjnych,
 • organizacji pozarządowych.

Obsługa prawna firm - Adwokat Poznań

Adwokat Marcin Oźminkowski zapewnia stałą obsługę prawną firm. Świadczymy kompleksową pomoc dla firm z Poznania i innych regionów Polski. Gwarantujemy dyspozycyjność i stały kontakt z prawnikiem. Adwokat może udzielać porad w naszej kancelarii lub zdalnie (telefonicznie, e-mailowo). Usługi możemy świadczyć również bezpośrednio w siedzibie firmy Klienta.

Poszukują Państwo doświadczonej kancelarii, która zagwarantuje profesjonalną obsługę prawną firm w korzystnym modelu rozliczeń? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią – dokładnie omówimy wzajemne oczekiwania i przygotujemy indywidualną ofertę, dopasowaną do potrzeb Państwa działalności!