Jeżeli potrzebujesz pomocy w dowolnej sprawie związanej z różnego typu zagadnieniami prawnymi, z pewnością pomocna okaże się nasza pomoc – takiej pomocy nie zapewni ci żadna inna kancelaria prawna. Poznań i okolice miasta obsługujemy w zakresie pomocy prawnej już od bardzo dawna, dzięki czemu zdobyliśmy kompleksowe doświadczenie w tym temacie.
Nasza kancelaria zapewnia swoim klientom pełne działania w zakresie prawnej obsługi rozmaitych podmiotów gospodarczych. To, jaki rodzaj sprawy będziemy prowadzić, zależy od wyboru klienta, oferujemy bowiem swoją pomoc zarówno w kwestii świadczenie pomocy prawnej przy sprawach zleconych, jak również w ramach ciągłej, regularnej obsługi prawnej.
Nasza kancelaria gwarantuje stały, ciągły nadzór prawny nad działalnością firmy czy przedsiębiorstwa, zapewniamy ze swojej strony pełną dyspozycyjność, błyskawiczne działania i bardzo łatwość w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju prawnych problemów. Oferujemy ponadto bardzo dogodne dla klienta formy rozliczeń.

SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI | FORMY ROZLICZEŃ | SZCZEGÓŁOWA OFERTA


Zakres usług:


Windykacja należności pieniężnych


Ponadto na specjalne zlecenie klienta prowadzimy sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom. W takich sytuacjach procedura windykacyjna jest wyjątkowo szybka i łatwa.
W dniu, kiedy wpłynie do nas zlecenie danej sprawy od klienta, nasz prawnik wystosowuje do wskazanego dłużnika ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty należności. W sytuacji, gdy dłużnik we wskazanym w wezwaniu terminie nadal nie ureguluje określonej należności, nasza kancelaria składa pozew sądowy o wydanie oficjalnego nakazu zapłaty. Gdy taki nakaz zapłaty wpłynie do naszej kancelarii, natychmiast kierujemy sprawę do komornika i reprezentujemy naszego klienta w dalszym postępowaniu egzekucyjnym.


Obsługa prawna spraw bieżących


 • realizujemy wszelkich umowy oraz opinie prawne
 • opracowujemy ogólne warunki dotyczące sprzedaży bądź też świadczenia usług
 • udzielamy porad w zakresie prawa pracy, sporządzamy kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, ponadto opracowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz wszelkie inne akty wewnętrzne
 • prowadzimy negocjacje z potencjalnymi z kontrahentami
 • reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym
 • prowadzimy sprawy dotyczące upadłości
 • przeprowadzamy postępowanie naprawcze


Prawo spółek handlowych


 • przygotowujemy umowy spółek handlowych
 • zgłaszamy podmioty do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowujemy uchwały zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
  postępowania, które dotyczą uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał
 • obsługujemy zgromadzenia wspólników
 • dokonujemy zmian tyczących umów spółek – np. zgłaszamy je do Krajowego Rejestru Sądowego
 • zajmujemy się łączeniem, podziałem, przekształceniem oraz likwidacją spółek


Prawo administracyjne oraz prawo podatkowe


 • reprezentujemy klienta przed organami administracji państwowej oraz samorządowej
 • uzyskujemy decyzje administracyjne, między innymi warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także wszelkiego rodzaju pozwolenia, m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu i tym podobne
 • odwołujemy się od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentujemy klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • odwołujemy się od decyzji urzędów skarbowych, przeprowadzamy także sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
 • prowadzimy sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • prowadzimy sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

OBSŁUGA PRAWNA

formularz kontaktowy


 adres kancelarii

Kancelaria adwokacka
Marcin Oźminkowski
Poznań, ul Nowowiejskiego 25/3


W celu umówienia się
bezpośrednio z adwokatem
proszę zadzwonić:

0604 402 620
lub:
61 853 31 86

adres e-mail:
marcin.ozminkowski@ozminkowski.pl